Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej

Inspektor Ochrony Danych

Aneta Liszewska – inspektor ochrony danych
tel. 29 644 29 95,
e-mail: iodo@malkiniagorna.pl