Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzeniem nr. 2/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej, dzień 9 czerwca 2023r. ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za odpracowanie w dniu 24 czerwca podczas Pikniku "Małkińska Noc z Gwiazdami".