Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej

Koncert Chóru Cantilena