Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Eksplozja Kolorów

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Małkińska Noc z Gwiazdami

80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

XXIV Jesienne Biegi Małkińskie

Regulamin Festynu biegowego „XXIV Jesienne Biegi Małkińskie 2022r.”
Zasady bezpieczeństwa podczas zawodów:
- W Biurze Zawodów dostępny będzie preparat do dezynfekcji rąk.
- Odbierając numer startowy należy poza standardowym oświadczeniem podpisać oświadczenie o stanie zdrowia i przeciwdziałaniu zarażeniem koronawirusem COVID-19.
- Prośba o wcześniejszy odbiór numeru startowego i nie pozostawianie tego na ostatnią chwilę przed biegiem, ponieważ procedury będą wymagały więcej czasu.
- Zachowanie dystansu przy odbiorze numerów.
I. ORGANIZATOR
Organizatorami imprezy sportowej są: Urząd Gminy Małkinia Górna, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej, Małkiński Klub Biegacza "TEAM" oraz ROCKWOOL Polska.
II. CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Upowszechnianie wypoczynku na świeżym powietrzu.
4. Popularyzacja biegów jako najbardziej dostępnej i najtańszej rekreacji ruchowej.
5. Kreowanie sportowców z Gminy Małkinia Górna.
6. Popularyzacja Ziemi Małkińskiej wśród uczestników.
7. Rywalizacja sportowa.
8. Gościnność organizatora.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Festyn odbędzie się w dniu 24 września 2022r. - Sobota - GOKiS w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 3.
2. Początek rejestracji w budynku GOKiS od godz. 9:00.
3. Trasa biegów i marszu Nordic Walking o podłożu piaszczystym.
IV. Program zawodów - KATEGORIE I DYSTANSE
10:45 Start do sztafety rodzinnej pracowników zakładów Rockwool; rodzic + dziecko, dystans 400m + 200m
11:00 Start do biegu głównego - rocznik 2007 i starsi.
Mężczyźni i kobiety- 10000m (3 pętle po 3333m),
(Zawodnicy niepełnoletni oświadczenia rodziców/opiekunów o dopuszczeniu do biegu).
Kategorie:
- Kobiety: open, K30, K40, K50, K60 i starsze, najszybsza Gmina Małkinia Górna
- Mężczyźni: open, M30, M40, M50, M60 i starsi, najszybszy Gmina Małkinia Górna
- Najszybszy pracownik firmy Rockwool.
- Najstarszy uczestnik zawodów
11:03 Start do Marszu Nordic Walking, rocznik 2007 i starsi dystans 6666m (dwie pętle po 3333m)
(Zawodnicy niepełnoletni oświadczenia rodziców/opiekunów o dopuszczeniu do marszu).
Kategorie:
- Kobiety: open, K30, K40, K50, K60 i starsze
- Mężczyźni open, M30, M40, M50, M60 i starsi
W zawodach egzekwowana jest przez sędziów prawidłowa technika Nordic Walking.
11:05 Start do biegu młodzieżowego rocznik 2008-2010. Dystans 1800m.
Dziewczęta biegną razem z chłopcami, na mecie klasyfikacja oddzielna.
11:15 Start do biegu młodzieżowego rocznik 2011 i młodsi. Dystans 1000m. Dziewczęta biegną razem z chłopcami, na mecie klasyfikacja oddzielna.
V. ZASADY UCZESTNICTWA.
1. Podczas zawodów obowiązuje regulamin i przepisy zawodów sygnowane przez organizatora.
2. W zawodach egzekwowana jest przez sędziów prawidłowa technika nordic walking.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
4. Każda osoba niepełnoletnia startuje za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna podpisując stosowne oświadczenie.
5. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych.
7. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.
8. Po zawodach poczęstunek.
9. Limit zawodników łącznie we wszystkich kategoriach - 150 osób.
VI. OPŁATY STARTOWE I REJESTRACJA
1. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem SMS na nr 502673135 podając w treści: Imię, Nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, klub oraz rodzaj startu - bieg lub Nordic Walking (skrót NW)
2. Opłata za start w biegu lub w marszu NW osoby pełnoletniej 20zł
3. Po wysłaniu SMS, należy do 22 września uiścić Opłatę startową na konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 3, 18892310210100019820010001 podając w tytule imię, nazwisko, rok urodzenia lub osobiście w placówce Organizatora.
4. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc opłata i rejestracja możliwa w biurze zawodów w dniu startu podwyższona o 10zł.
VII. NAGRODY
- W biegu głównym oraz marszu NW w kat. Open za miejsca I-III puchary.
- W każdej kategorii wiekowej puchar za I miejsce.
- Za miejsca drugie i trzecie w każdej kategorii wiekowej medale (Srebrny i Brązowy)
- Nagrody nie są dublowane, czyli np. jeśli zawodnik zajmie I, II lub III miejsce w kat. Open nie jest brany pod uwagę w klasyfikacji w swojej kategorii wiekowej.
- Ponadto nagrody do losowania, w tym główna nagroda niespodzianka spośród wszystkich startujących we wszystkich biegach (łącznie z biegami młodzieżowymi) i marszu NW.
VIII. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE
Punkt z wodą w okolicy linii start/meta.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ze względów bezpieczeństwa na trasie biegu zabroniony jest udział innych osób niż zawodnicy biegu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
2. Parking dla samochodów znajduje się w okolicach startu i mety.
3. Depozyty ubraniowe zawodnicy mogą zdeponować w budynku GOKiS. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe uczestników.
4. Trasa oznaczona biało-czerwoną taśmą.
5. Numery startowe zawodnicy zwracają po biegu.
6. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas biegu.
7. Po biegu dla wszystkich uczestników mała gastronomia.
8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji biegu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
10. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.